Elektrisõiduk OÜ on rollerite edasimüüja, mis sõidavad kiirusega kuni 45km/h ning vastavalt aku mahutavusele läbivad ühe laadimisega kuni 130km. Valikus on erinevad mudelid, millega saate tutvuda "MUDELITE" lehel. Hüdraulilised amortisaatorid pakuvad mugavat ja nauditavat sõitu.

Elektriliste rolleritega võib liikluses seaduslikult sõita. toodetel on EEC ja COC kehtivad sertifikaadid, mis tähendab, et rollerid saab kerge vaevaga liiklusregistris arvele võtta. Vajadusel tegeleme registreerimisega Teie eest. Sõit on vaikne ja ökonoomne ning keskkonnasõbralik.

E-rollerit kasutades ei ole vaja külastada bensiinijaama, ei ole heitmeid ega ka müra. Kõige lihtsam on e-rollerit laadida kui Te seda momendil ei vaja - kontoris, kodus või kus iganes stepsliga varustatud kohas.
Elektrisõiduki aku laadimine on lihtne ning ei nõua täiendavaid seadmeid. Viige oma e-roller kuskile, kus on olemas elektrivool, ühendage laadija lähimasse pistikupessa täpselt nagu Te laete oma mobiiltelefoni või sülearvutit, lihtsalt aku on natuke suurem.

Tähtis: Roller on AM kategooria sõiduk. AM-kategooria mootorsõidukit võib juhtida isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuarit. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16-17 aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini. Juhul, kui Teil tekib seoses juhtimisõigusega veel küsimusi, siis pöörduge otse Maanteeameti eksamiosakonna poole.

Samuti on vajalik kehtiv liikluskindlustus, mida saab sõlmida erinevate teenusepakkujate juures.

CoC dokumendid (sh CoC, vastavussertifikaat, EU vastavustunnistus)  sisaldavad kõiki sõiduki registreerimiseks vajalikke tehnilisi omadusi ja andmeid.
CE-märgis on loodud kehtivate ELi õigusaktide alusel, et tagada lõpptarbijatele ohutud tooted. CE-sertifikaat tõendab, et tooted vastavad ELi määrusele 765/2008 ning neid võib ELis müüa ja kasutada!


Peamised asjad, mida tuleks jälgida elektrirolleri soetamisel:

  • Iga sõidukiga peab olema kaasas tüübikinnituse vastavustunnistus CoC
  • Igal sõidukil peab olema VIN kood ja andmesilt
  • Andmesildi kinnitus peab olema vastavuses tüübikinnitusel märgituga

Mopeediga võib sõita sõiduteel, jalgrattarajal või jalgrattateel. Jalgrattarada on jalgratta, pisimopeediga või mopeediga liiklemiseks ettenähtud ja teekattemärgistusega tähistatud pikisuunaline sõiduteeosa. Jalgrattatee on jalgratta, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või mopeediga liiklemiseks ettenähtud sõiduteest ehituslikult eraldatud või eraldi asuv teeosa või omaette tee, mis on tähistatud asjakohase liiklusmärgiga. Sõiduteega teede ristmikul on jalgrattatee tee osa. Pisimopeedi- ja mopeedijuht ei tohi sõita ülekäigurajal, mis samuti tähendab, et kõnniteel mopeediga sõita ei või. Kõnnitee on jalakäija, robotliikuri ja tasakaaluliikuriga liiklemiseks ettenähtud ja äärekiviga või muul viisil sõiduteest eraldatud tee osa, mis võib olla tähistatud asjakohaste liiklusmärkide või teekattemärgitusega.

Mootorrattaga ja mopeediga sõitmisel peab juht kandma kinnirihmatud motokiivrit. Motokiiver ja motokiivri visiir peavad vastama E-reegli nr. 22 nõuetele ehk peavad olema tüübikinnitatud.

Kui soovid personaalset pakkumist näiteks mitmele rollerile, rollerite registreerimisele Maanteeametis või transpordile soovitud sihtkohta, siis võta meiega ühendust!